Ardyoq aynqan xelaci eq, vorqan kartsum eq. Hogebanakan test 2016


Ardyoq aynqan xelaxi eq vorqan karcum eq-test


 

Ardyoq aynqan xelaci eq vorqan kartsum eq. Hogebanakan test 2016

Shatern en kartsum, vor shateric xelaci en, angam shat xelaci en. Tesnenq.

hogebanakan tester, hogebanakan tester hayeren, hetaqrqir tester, hogebanakan test

 

(Visited 14 times, 10 visits today)

RALATED POSTS

loading...