Stugeq dzer hishoxutyuny. Hetaqrqir test


Փորձեք ձեր հիշողությունը․թեստ


Stugeq dzer hishoxutyuny. Hetaqrqir test

Testi ognutyamb parzeq te vorqan lav hishoxutyun uneq

 

 

(Visited 38 times, 33 visits today)

RALATED POSTS

loading...