Lurer aysor 25.03.2019 – lurer hayastanic aysor 2019 / lurer hayastanic / лурер айастаниц
Hayastany 60 vayrkyanum / 25.03.19 / lurer hayastanic     Lurer Erevanic, Lurer Hayastanic
Vostikanapet Valeri Osipyani jepazruycy / lurer hayastanic     Lurer Erevanic, Lurer Hayastanic 2019,
Marti 25-y` 90 vayrkyanum – lurer hayastanic   Lurer Erevanic, Lurer Hayastanic 2018, лурер
Ete da apacucvi, pashtonics khrajarvem. Valeri Osipyan / lurer hayastanic     Lurer Erevanic,
Parcenalu e, vor arhestakan menashnorhneri dery ktruk nvazel e. Hayk Gevorgyan / lurer hayastanic
Xoshor avtovtar Syuniqi marzum. Iranci 51-amya varordy avtomeqenayov glorvel e dzory / lurer hayastanic
Tox irenc sexannern u bazkatornery jankren. Pashinyany` orinazanc rektorneri masin / lurer hayastanic  
MIED-y hetadzgel e Grigoryani gorcov mijankyal mijoc dzernarkelu harci qnnutyuny / lurer hayastanic  
1.5 mlrd dram partq ka Hyusis-Haravi shinararakan ynkerutyunnerin. Hakob Arshakyan / lurer hayastanic