Ardyoq aynqan xelaci eq, vorqan kartsum eq. Hogebanakan test 2016 

Ardyoq aynqan xelaci eq vorqan kartsum eq. Hogebanakan test 2016

Shatern en kartsum, vor shateric xelaci en, angam shat xelaci en. Tesnenq.

hogebanakan tester, hogebanakan tester hayeren, hetaqrqir tester, hogebanakan test

 

(Visited 520 times, 3 visits today)

RALATED POSTS