Inchpisin en dzer genery dominant te recesiv. Hetaqrqir test 

Inchpisin en dzer genery dominant te recesiv. Hetaqrqir test

Iharke andznagrum ays masin nshum chi arvum, bayc misht hetaqrqir e imanal sepakan generi masin

hogebanakan tester, hogebanakan tester hayeren, hetaqrqir tester, hogebanakan test, հոգեբանական թեստեր, tester hogebanakan anvchar, hoqebanakan tester

(Visited 237 times, 7 visits today)

RALATED POSTS

Posted Under
Tagged

loading...
Загрузка...